Everon 55 Trần Duy Hưng, Hà Nội -  04.37733396

Daily Archive: Thứ Hai, Tháng Mười 8, 2018

Chức năng của máy chủ ảo

Máy chủ ảo VPS được tạo ra bằng phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo. Trong khi trên 1 server chạy Share Host thì có thể có hàng trăm tài khoản cùng chạy 1 lúc, nhưng trên server chạy VPS thì con số chỉ bằng 1/10. Do vây, …
Everon giá rẻ nhất tại 55 Trần Duy Hưng, Hà Nội - 04.37733396